" /> zawartość strony


SYSTEM SZKOLENIA

ONLY FUTBOL

GŁÓWNE CZYNNIKI W DZIAŁANIU ONLY FUTBOL


W nauczaniu określamy główne cele, dostosowane do potrzeb zawodników. Zadaniem jest wszechstronny rozwój, zwiększenie możliwości ruchowych oraz efektywne przygotowanie do działań w grze sportowej na wyższych etapach szkolenia. Główną uwagę w procesie szkoleniowym skupiamy na rozwoju sprawności psychofizycznej, opanowaniu podstaw techniki i taktyki gry w piłkę nożną. W procesie tym uwaga skierowana jest także na kształtowanie optymalnej wiedzy specjalistycznej, która zapewni sprawne działanie zawodnika w warunkach gry sportowej.

Pracując z dziećmi (etap: żak, orlik, młodzik) można zauważyć, dużą różnicę w sprawności fizycznej. Zawodnicy urodzeni w tym samym roku, miesiącu mogą posiadać większą różnicę w zdolnościach motorycznych, niż chłopcy w odstępstwie nawet trzech lat. Identyfikacja zawodników pod względem uwarunkowań rozwoju wraz z wiekiem na tle umiejętności piłkarskich jest indywidualna dla każdego zawodnika w każdym wieku. Rozwój motoryczny wraz z dojrzewaniem narządów, układów, umożliwia pojawianie się nowych ruchów. Zawodnicy uczą się złożonych czynności, ich motoryczne zachowanie jest coraz bardziej celowe i inteligentne. Rozwój ruchów jest tylko zewnętrznym wyrazem złożonych mechanizmów i procesów powiązanych z nowymi funkcjami organizmu i zmieniających się w ontogenezie. Dyspozycja ruchów, które może wykonywać człowiek jest ogromna.
h, uwzględnionych w warun

GRY

TECHNIKA

TAKTYKA

MOTORYKA

PSYCHIKA

 1. Małe gry
 2. Gry na cztery bramki
 3. W różnych strefach,
 4. W przewadze liczebnej
 5. W zmniejszonej ilości zawodników
 6. Z zawodnikami neutralnymi
 7. Na zmniejszonym boisku.
 1. Prowadzenie piłki
 2. Podania piłki
 3. Przyjęcia piłki
 4. Uderzenia piłki
 5. Zwody/Drybling
 6. Gra
 7. Elementy dodatkowe
 1. Atakowania
 • Indywidualna 
 • Grupowana i Zespołowa
 • Przy STG

2. Bronienia

 • Indywidualna 
 • Grupowana i Zespołowa
 • Przy STG

3.Style gry

4. Szkoły gry

5. Systemy gry

 1. Kondycyjne-Energetyczne
 • Wytrzymałość
 • Siła
 • Zwinność
 • Szybkość
 • Gibkość

2. Koordynacyjne-Informacyjne - Łączenia

 • Różnicowania
 • Równowagi
 • Orientacji
 • Rytmizacji
 • Szybkości reakcji
 • Dostosowania

 1. Motywacja
 2. Pewność siebie
 3. Współpraca
 4. Determinacja 
 5. Zaangażowanie
 6. Rywalizacja 
 7. Koncentracja
 8. Samokrytyka 
 9. Samodyscyplina
 10. Komunikacja
 11. Szacunek
CYKL PRACY ONLY FUTBOL


Pełny cykl szkolenia realizowany jest w mezocyklu, zawierający 54 jednostki treningowe z czego 42 obejmują system szkolenia Only Futbol. Pozostałe jednostki są dopełnieniem do indywidualnej pracy nad zawodnikami, bądź drużyną. Zawartość ćwiczeń dopasowanych do potrzeb zespołu uwzględnia trener, uwzględniając je również jako obserwację zawodników. Natomiast 3 jednostki w miesiącu testowym (marzec/wrzesień) są poświęcone na testy piłkarskie. Obejmujący mezocykl dostosowany jest o poszczególne etapy szkoleniowe zawarte w mezocyklach i mikrocyklach (Ryc. 2) Mikrocykl opiera się na siedmiu jednostkach treningowych realizowanych w działaniach w których uwzględniamy pracę nad każdym z pięciu działań, odpowiednio dobranych przede wszystkim pod względem technicznych i motorycznym. Realizacja zadań technicznych obejmuje nauczanie prawidłowości umiejętności specjalnych nawiązywanych i dostosowanych z realizacją zdolności motoryczn
ych, uwzględnionych w warunkach psychofizycznych.

PÓŁROCZNY MEZOCYKL

POŁROCZNY MEZOCYKL

REALIZACJA TECHNIKI

REALIZACJA MOTORYKI

MARZEC

WRZESIEŃ

TEST/OBSERWACJA

ZWINNOŚĆ/GIBKOŚĆ

KWIECIEŃ

PAŹDZIERNIK

PROWADZENIE PIŁKI

SZYBKOŚĆ/KOORDYNACJA

KWIECIEŃ/MAJ

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

PODANIE PIŁKI

SZYBKOŚĆ/KOORDYNACJA

MAJ

LISTOPAD

PRZYJĘCIE PIŁKI

SZYBKOŚĆ/KOORDYNACJA

CZERWIEC

GRUDZIEŃ

UDERZENIE PIŁKI

SZYBKOŚĆ/KOORDYNACJA

CZERWIEC/LIPIEC

GRUDZIEŃ/STYCZEŃ

ZWODY/DRYBLING

SIŁA/KOORDYNACJA

LIPIEC/SIERPIEŃ

STYCZEŃ/LUTY

GRA 1V1, MAŁE GRY (4V)

WYTRZYMAŁOŚĆ / KOORDYNACJA

WRZESIEŃ

MARZEC

TEST/OBSERWACJA

ZWINNOŚĆ/GIBKOŚĆ


Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl