#MATERIAŁYTRENERA - PLYOMETRIA. IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA

Dodano 15.12.2019

PLYOMETRIA. IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA

Definicja

Ćwiczenia nakierowane na optymalizację parametrów siły oraz szybkości podczas wykonywania podstawowych wzorców ruchowych (szybkość-siła).

Ćwiczenia te są definiowane jako dynamiczne, wymagające dużej produkcji mocy ruchy wykorzystujące cykl rozciągnięcie skurcz (SSC - ang. stretch shortening cycle).

Plyometria reprezentuje grupę ćwiczeń, których celem jest poprawa parametrów siłowo-szybkościowych.

 

GŁÓWNE ELEMENTY PLYOMETRII.

RUCH.

Oparty o dominujący charakter wzorca ruchowego występującego w danej dyscyplinie, bądź kształtowanego na poziomie umiejętności ruchowych w danej jednostce treningowej.

Uzależniony od fazy nauczania oraz stopnia zaawansowania ćwiczących (siła, koordynacja, umiejętności ruchowe)

KIERUNEK.

Oparty o charakter wektora sił dominującego w danej dyscyplinie, bądź występującego na poziomie umiejętności ruchowych w danej jednostce.

INICJACJA.

Oparty o dominujący charakter skurczu mięśniowego przeważającego w danej dyscyplinie, bądź dominującego rodzaju skurczu mięśniowego kształtowanego w danej jednostce treningowej.

Rodzaj inicjacji uzależniony jest również od fazy nauczania oraz stopnia zaawansowania ćwiczących (siła, koordynacja, umiejętności ruchowe).

Uzależniony od zaawansowania, oraz stopnia zaawansowania ćwiczących (siła, koordynacja, umiejętności ruchowe).

Formularz kontaktowy