Kurs UEFA Elite Youth A

Dodano 15.10.2020

"Nie martw się tym, że dziecko nigdy Cię nie słucha. Martw się tym, że zawsze Cię obserwuje" - słowa Fredericka Douglasa przedstawione podczas ostatniej sesji były jednym z wielu cytatów, które oznaczały daną specyfikę tematów. Podczas kursu została zaprezentowana kompleksowa wiedza, wielu specjalistów. Poniżej przedstawiamy omawiane tematy podczas kursu UEFA ELITE YOUTH A oraz krótką notatkę o ich tematyce. 

 

TEMATYKA ORAZ MATERIAŁY Z KURSU

‣  PEDAGOGICZNE ASPEKTY W ROZWOJU ADEPTÓW PIŁKARSKICH

Mariola Zajkowska-Magiera


CECHY PRZYWÓDCÓW (S.R.Covey)

 1. Ciągle zdobywają wiedzę

 2. Są gotowi służyć bliźnim

 3. Wysyłają pozytywną energię

 4. Wierzą w innych ludzi

 5. Zachowują harmonię w życiu

 6. Życie jest dla nich przygodą

 7. Są synergiczni

 8. Ćwiczą w celu samoodnowy

7 nawyków skutecznego nastolatka - Sean Covey

 1. BĄDŹ KOWALEM SWOJEGO LOSU - weź odpowiedzialność za swoje życie

 2. ZACZYNAJĄC COŚ, OKREŚL SOBIE CEL DZIAŁANIA— określ cele, które

  chcesz osiągnąć

 3. NAJPIERW NAJWAŻNIEJSZE — zajmuj się w pierwszej kolejności sprawami,

  które są najważniejsze

 4. PRZYJMIJ STRATEGIĘ WYGRANA — WYGRANA — załóż, że każdy może

  odnieść sukces

 5. STARAJ SIĘ NAJPIERW ZROZUMIEĆ, POTEM BYĆ ZROZUMIANYM —

  słuchaj uważnie, co inni mają do powiedzenia

 6. DĄŻ DO SYNERGII — współpracując z innymi, osiągniesz więcej

 7. PAMIĘTAJ O OSTRZENIU PIŁY — dbaj o siebie, regeneruj swe siły

 

‣  WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PLYOMETRYCZNYCH W TRENINGU MŁODYCH PIŁKARZY NOŻNYCH

Hubert Makaruk


DEFINICJA TRENINGU OPOROWEGO

‣obejmuje ćwiczenia z oporem zewnętrznym oraz ciężarem własnego ciała ukierunkowane na wzrost siły mięśniowej

‣ wykorzystuje charakterystyczne przybory (sztangi, atlasy, gumy elastyczne, piłki lekarskie, skrzynie)

 

TRENING OPOROWY

‣  przyrosty siły u dzieci i młodzieży spowodowane są głównie poprawą impulsacji nerwowo-mięśniowej (aktywacja jednostek motorycznych, koordynacja) a nie hipertrofią – głównie z uwagi na niższy poziom testosteronu, który stymuluje przyrost mięśni.

‣  zwiększa masę kostną (ważne też wtedy jest odżywianie)

‣  zmniejsza tkankę tłuszczową (po 16 tygodniach) i zwiększa czułość insuliny

‣  jest atrakcyjną formą zajęć

‣  nie stwierdzono istotnego wpływu na ciśnienie krwi tego treningu

‣  spowodował wzrost testosteronu i index androgennego w okresie roztrenowania,

pomimo spadku siły

‣  szacuje się, że dobrze prowadzony trening oporowy może ograniczyć ryzyko urazów

od 15-50%

‣  musi być kompleksowy

‣  jego efekty muszą być kontrolowane

 

Wytyczne do treningu oporowego dzieci

‣  Należy propagować zdrowy styl życia, tj. edukować w zakresie odżywiania, nawodnienia, higieny osobistej i higieny snu

‣  1-3 serie od 6 do 15 powtórzeń (siła)

‣  1-3 serie od 3 do 6 powtórzeń (moc)

‣  Miesięczny przyrosty obciążeń maksymalnie do 10%

‣  „Cool down” o niskiej intensywności

‣  Urozmaicony program

‣  2 razy w tygodniu, przerwa 48 godz.

‣  Złożone ćwiczenia wprowadzamy na początku treningu

 

‣  WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA PRACY NA PRZYKŁADZIE DFB
Michał Zioło


WYTYCZNE DLA OBSZARU PODSTAWOWEGO

Główne cechy koncepcji kształcenia obszaru podstawowego

‣  Temat główny zajęć - TECHNIKA

‣  Mikrocykle jedno- (U8 i U9) oraz dwutygodniowe (U10 i U11)

‣  Mezocykle składają się z pięciu mikrocykli (pięcio- U8 i U9 oraz

dziesięciotygodniowe U10 i U11)

‣  Makrocykle składające się z dwóch mezocykli (dziesięciu mikrocykli U8 i U9 oraz

dwudziestu U10 i U11)

CEL KSZTAŁCENIA OBSZARU PODSTAWOWEGO

Głównego tematy szkoleniowego (w kolejności realizowania)

 1. PROWADZENIE PIŁKI

 2. ZWODY

 3. PODANIA PIŁKI

 4. PRZYJĘCIE I ZABRANIA SIĘ Z PIŁKĄ

 5. STRZAŁ NA BRAMKĘ I GRA GŁOWĄ

WSKAZÓWKI METODYCZNE DLA TRENERÓW

‣  ważne jest aby trener rozmawiał ze swoimi zawodnikami zawsze na wysokości ich wzroku, tzn. nie dopuszczał do sytuacji aby dzieci patrzyły na trenera w górę (nie wywyższa się)

‣  Wszyscy podopieczni zwracają się do swoich trenerów po imieniu, przez co chceMY uzyskać jeszcze lepszą relację na linii dziecko-dorosły

‣  Każdy zawodnik w obszarze podstawowym (U8-U11) otrzyma co najmniej 50% czasu gry w każdym meczu, a bramkarze (jeżeli są) zmieniają się na przemian podczas meczu

CZAS GRY NASZYCH ZAWODNIKÓW Obszar początkujący:

‣  każdy zawodnik otrzyma co najmniej 50% czasu gry w każdym meczu/mini turnieju

‣  Bramkarzami są zawodnicy z pola (zmieniają się co połowę każdego meczu w mini

turnieju)

Obszar podstawowy:

‣ każdy zawodnik otrzyma co najmniej 50% czasu gry w każdym meczu ‣ Bramkarze zmieniają się na przemian podczas meczu

Obszar budujący (I):

‣  każdy zawodnik otrzyma co najmniej 50% ogólnego czasu gry z wszystkich meczu rozgrywanych w danych miesiącu

‣  Bramkarze zmieniają się co mecz

Obszar budujący (II):

‣  15 najlepiej rozwijających się zawodników otrzyma łącznie co najmniej 50% czasu rozgrywanych meczy w jednej rundzie (półroczu)

‣  Bramkarze otrzymają jednakowe ilości czasu gry w jednej rundzie (półroczu)

 

‣  METODYKA PRACY SZTABU REPREZENTACJI POLSKI U20
Jacek Magiera | Paweł Kozub | Sebastian Krzepota


UNIKAJ PRESSINGU, GRAJ DO PRZODU MIĘDZY LINIAMI

‣  Przy otwarciu gry, stoper bliżej bramkarza, a wtedy boczny obrońca pokazuje się do gry.

‣  Podstawą jest wygranie pozycji bez zastanawiania się gdzie jest piłka

‣  W pozycji zamkniętej DBAJ o piłkę, jeżeli nie stworzyłeś pozycji, musisz dbać

o piłkę „grać to co widzisz”

‣  W przesunięciu zawodnika zakładamy małą grę.

‣ Na najwyższym poziomie musisz potrafić grać 1v1.

‣ Wprowadzenie piłki za linie obrony przeciwników

ZASADA DŁONI - 5 palców - 10 palców

1. TAKTYKA
2. TECHNIKA
3. MOTORYKA
4. INTELIGENCJA 5. MENTALNOŚĆ 6. NASTAWIENIE 7. ENERGIA
8. OTWARTOŚĆ
9. OPANOWANIE

10. PRZEKONANIE

NOWOCZESNY ZAWODNIK = ODWAŻNY ZAWODNIK

WYMAGANIA ORAZ REKOMENDACJE MOTORYCZNE NA POZIOMIE REPREZENTACJI

Tezy

‣  Zmiany wymogów technicznych i fizycznych powinny uwzględniać dokładniejszy monitoring

‣  Możliwość udoskonalania modeli treningowych pod wpływem zbieranych informacji

‣  Zwiększenie trafności procesu identyfikacji talentów/skautingu dzięki zbieranym

informacją

Główne założenia dotyczące pracy w Reprezentacji Polski

‣  Tworzenie wiedzy o zawodniku-jego predyspozycje, praca i bieżąca gotowość do występów w reprezentacji Polski

‣  Możliwość długofalowej selekcji i wsparcia rozwoju zawodników w kontekście Pierwszej Reprezentacji

‣  Budowanie świadomości zawodników i relacji z klubami poprzez wymianę

‣  Tworzenie trendów związanych z wymogami piłki nożnej na różnych poziomach

rozgrywkowych

‣  Wybór prób testowych i procedur monitoringu, które są możliwe do przeprowadzenia

w miejscach zgrupowań reprezentacji

 

‣  PRZYWÓDZTWO - ZAGADNIENIA OGÓLNE. WZÓR PRZYWÓDCY. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZYWÓDCZYCH.

Agnieszka Nizioł-Kapłucha


„Przywództwo to coś, czego musisz nauczyć się sam” - Lou Russell

 

Różne role przywódcy

1. Coach

2. Facilitator

3. Strateg

4. Wizjoner

5. Agentzmiany

6. Decydent

7. Influencer

8. Graczzespołowy

9. Delegujący

10. Słuchacz

 

‣  PERIODYZACJA SZKOLENIA DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH

Michał Libich


PODZIAŁ NA ETAPY SZKOLENIA

Każdy podział jest dobry, o ile wiemy co i jak należy robić na danym etapie szkolenia.

 

CELEM SZKOLENIA JEST:

ZAWODNIK

‣  Wychowanie społeczne każdego zawodnika (pracowitość, współpraca, empatia, wytrwałość...)

‣  Doprowadzenie choćby jednego zawodnika do gry w profesjonalnej piłce

‣  Doprowadzenie jak największej ilości zawodników do gry w silnych akademiach

‣  Otworzenie podopiecznym perspektyw na różne drogi życiowe (trener, sędzia,

futsal...)

ŚRODKIEM DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW JEST:

‣  Trening indywidualny (+ analiza indywidualna gry zawodnika)

‣  Rozmowy indywidualne i grupowe

‣  Bezstresowe wychowanie

‣  wprowadzenie właściwych zasad i konsekwencja w ich realizacji

‣  Stawianie celów adekwatnych do wieku i możliwości zawodnika

‣  Stawianie celów sportowych adekwatnych do potencjału zespołu (wynik, awans,

Puchar Polski...)

 

‣  STAŻ TRENERSKI W AKADEMII PIŁKARSKIEJ GÓRNIK ZABRZE
Łukasz Milik, Jan Żurek


„Jakość bez wyników nie ma wartości. Wyniki bez jakości są nudne.” - Xavi

Filozofia i szkolenie

‣ Klub stwarza „ramę” i pokazuje drogę
‣ Drogę do celu zawodnik musi pokonać sam
‣ Do celu nie ma windy, trzeba wybrać schody
‣ Potknięcie się nie jest problemem, ważne jest by z niego wyciągnąć wnioski

Ewolucja

‣ Dalsze problemy
‣ Konkurencja klubowa
‣ Brak cierpliwości i dyscypliny (Zawodnik, Trener, Klub)

 

PROCES ULEPSZANA

Kluczowe składowe procesu

‣ Dział Jakości

‣ Identyfikacja oraz poprawa talentu

‣ Dział rozwoju osobistego i profesjonalnego - Skupieniesięnazawodniku

- Odpowiedzialnośćspołeczna

- Psychologia, nauka

‣ Dział Scoutingu

- Lojalność

‣ Dział Medyczny

‣ Dział Sportowy

-  Proces treningowy zasad gry

-  Zarządzanie i ocena rozwoju danego zawodnika ‣ Piłka nożna w klubach partnerskich

- Zewnętrzny projekt dla klubów partnerskich

 

UWARUNKOWANIE NA ZAWODNIKA

Istota poszczególnych kroków, które pozwolą nam patrzeć na piłkę nożną na najwyższym poziomie z perspektywy przyszłości:

‣ Spójność z modelem gry, zarówno w ataku jak i obronie

‣ Samodzielny i odpowiedzialny

‣ Role i zadania w grze indywidualnej oraz zespołowej

‣ Z cechami ofensywnymi i defensywnymi, z piłką i bez piłki

 

PLANOWANIE TRENINGU

Planowanie to przewidywanie (wizualizacja) przyszłości, wykorzystując doświadczenia z przeszłości oraz obecną wiedzę.

Proces zależy od zdolności wizualizacji obrazu przyszłości, odpowiedniej diagnozy, ustalenia odpowiednich celów wraz z skutecznym wykonaniem oraz ciągłej kontroli oraz ewaluacji.

Diagnoza > Opracowanie > Wykonanie > Ewaluacja

 

WYRÓŻNIENIE POSZCZEGÓLNYCH ZASAD GRY - 5 GŁÓWNYCH ZASAD

-  Atak - pomysł na progres w grze, tworzenie linii podania

-  Napastnicy - obserwacja napastników, finalizacja sytuacji

-  Obrona - rozpoczyna się w momencie starty piłki

-  Zachowanie w obronie - nie cofać się, tylko zawsze próbować pressingu

-  Fazy przejścia - bardzo szybkie oraz efektywne, istota aspektu mentalnego

 

WPROWADZANIE MŁODYCH PIŁKARZY DO SENIORÓW

Filozofia Klubu Akademii

Najważniejszym zadaniem Akademii jest wyszkolenie zawodnika do drużyny Seniorów Szkolenie / Model szkolenia / Zaplanowane Etapy

Zalecenia szkoleniowe modelu

‣  Podstawą jest ustawienie taktyczne w modelu 1-4-4-2 i jego warianty

‣  Podstawą jest Trening oparty na filozofii w Treningu jak w Grze

‣  Podstawą jest przygotowanie techniczne, które musi być akcentowane w początkowej fazie każdej jednostki treningowej w formie podań w grupach, a także w przerwach między ćwiczeniami techniczno - taktycznymi / grą/ z Coachingiem w

wykonaniu Trenerów - koncentracją i kontrolą przestrzeni przez zawodników.

‣  Podstawą jest przygotowanie motoryczne, szczególnie koordynacja wykonywana w grupach 3,4 osobowych. Ćwiczenia siły na trenażerach, plyometria, ćwiczenia funkcjonalne i stabilizacyjne, wytrzymałość w formie ćwiczeń obwodowych i stacyjnych / oraz wszelkiego rodzaju grach. Najważniejszą cechą jest szybkość, we

wszystkich aspektach. „Od działania do myślenia”.

‣  Wszystkie elementy składowe motoryki staramy się ćwiczyć z piłką, wplatać jest

pomiędzy ćwiczenia techniki i taktyki.

‣  Podstawą jest taktyka, atak pozycyjny środkiem z podaniem zwrotnych i

prostopadłym, atak pozycyjny bokiem (obiegi i klepka). Obrona w strefie polegając

na pressingu z zawężaniem i skracaniem pola gry.

‣  Podstawą jest mentalność, wykreowanie inteligencji piłkarskiej, cech

wolicjonalnych, miłość do piłki nożnej i GÓRNIKA ZABRZE.

‣ Podstawą jest inteligencja piłkarska „DOBRY ZAWODNIK WIE GDZIE JEST PIŁKA, NAJLEPSZY GDZIE ZARAZ BĘDZIE”.

 

‣  DOSKONALENIE WYBRANYCH UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNO- TAKTYCZNYCH MŁODYCH PIŁKARZY NOŻNYCH

Maciej Stolarczyk


DEFICYT MŁODYCH PIŁKARZY - JAK O NIE ZADBAĆ ?

OBRONA

‣  Brak krycia/kontroli przeciwnika bez piłki we wszystkich strefach i sektorach boiska

(odpowiedzialność defensywna)

‣  Uwaga skupiona na przeciwniku z piłką

‣  Brak rozumienia działań boiskowych - np. odbiór czy opóźnienie (co wybrać ?)

‣  Zbyt bliskie lub zbyt dalekie ustawienie się przy przeciwniku zanim otrzyma on

jeszcze podanie (podanie za plecy broniącego - często 2/3/7/11)

‣  Złe ustawienie zawodnika względem; przeciwnika z piłką, własnej bramki

‣  Odpowiedni sposób i tempo nabiegania do przeciwnika (kierunek, kąt nabiegnięcia)

‣  Komunikacja werbalna z partnerami

‣  AKTYWNA OBRONA

ATAK

‣  Brak ruchu i działania bez piłki - tworzenie realnej linii podania dla partnera

‣  Złe przyjęcie piłki w „Zamkniętej pozycji ciała”, przyjęcie piłki w miejscu, brak

kontroli przestrzeni (przyjęcie kierunkowe)

‣  Zbyt słaba siła podania, jakość podania

‣  W grze 1v1 - zbyt dalekie prowadzenie piłki przy nodze, zbyt późny zwód przed

przeciwnikiem (brak umiejętności oceny odległości od rywala)

‣  Szybkość, kreatywność w działaniach z piłką

‣  Działania tylko dla siebie, brak „uwalniania” przestrzeni dla swojego partnera-

„zabieranie przeciwnika”

‣  Zbyt długi czas posiadania piłki („czytanie gry”, liczba kontaktów z piłką)

‣  PODEJMOWANIE RYZYKA W DZIAŁANIACH OFENSYWNYCH

 

‣  EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ PSYCHOLOGICZNYCH JAKO WARTOŚĆ DODANA W PRACY Z PIŁKARZAMI

Anna Ussorowska

„Stwórz nawyki, a one stworzą z Ciebie piłkarza.” - M. Dorna

TRENING MENTALNY DZIECI

Im wcześniej, w procesie szkolenia, zaczniemy zwracać uwagę na aspekt mentalny, tym efektywniejszy będzie rozwój psychiki młodych zawodników. Warto zadbać o wypracowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat, bowiem to właśnie one umożliwiają osiągnięcie sukcesu w przyszłości.

Każda osoba z najbliższego otoczenia młodego piłkarza ma inną rolę, jednak wszyscy mają ten sam cel – wszechstronny rozwój dziecka. Podejście systemowe oznacza traktowanie rozwoju sportowca jako wypadkową współpracy wielu osób.

ROZWÓJ MŁODEGO ZAWODNIKA

Tempo dojrzewania zawodników jest bardzo zróżnicowane, dodatkowo dzieci różnią się poziomem dojrzałości w poszczególnych obszarach (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy).
Z tego powodu tak istotne jest indywidualne podejście do każdego ze swoich podopiecznych.

Kluczem do motywacji jest zaspokojenie potrzeb zawodników

Niezależnie od wieku czy etapu szkolenia zawodnicy posiadają swoje potrzeby. Do najczęściej wymienianych potrzeb młodych piłkarz należą: potrzeba akceptacji, potrzeba satysfakcji, potrzeba zabawy, czy potrzeba spędzania czasu z rówieśnikami i bycia częścią grupy.

1) POTRZEBA ZABAWY
2) POTRZEBA BYCIA DOWARTOŚCIOWANYM

Poprzez mądre działanie możemy podtrzymywać wewnętrzną motywację dzieci do uprawiania piłki nożnej.
Aby to zrobić, warto pamiętać o stworzeniu sytuacji, w których sportowcy będą mogli:

 

‣  pokazać swoje umiejętności (umiejętności techniczne, taktyczne, motoryczne oraz mentalne)

‣  poczuć, że są częścią drużyny (niezależnie od swojej roli w grupie, są jej ważną częścią)

‣  poczuć, że mają na coś wpływ (są pytani o zdanie, a ich pomysły mogą być wykorzystane w praktyce)

(Ryan, Deci, 2017)

ŹRÓDŁA STRESU W PRACY TRENERA

‣  nadmiar obowiązków - łączenie wielu ról (trener, kierownik drużyny, manager, analityk, wychowawca, psycholog)

‣  duża odpowiedzialność - bycie odpowiedzialnym nie tylko za wynik meczu, ale również za rozwój sportowy i wychowanie młodych ludzi

‣  intensywność pracy - częste wyjazdy (mecze, turnieje, obozy, zgrupowania kadr)

‣  brak czasu wolnego - brak czasu dla siebie i najbliższych

‣ liczne oczekiwania - presja wyniku oraz wysokie wymagania stawiane przez np. zarząd klubu

OBJAWY STRESU

‣ drażliwość,
‣ huśtawka nastrojów,
‣ gniew,
‣ zwiększona nerwowość,
‣ obniżona samoocena,
‣ agresja,
‣ drżenie i tiki nerwowe,
‣ zwiększone spożycie kofeiny, alkoholu, innych używek, zaburzenia snu, ‣ nieradzenie sobie z obowiązkami

 

‣  ANALIZA DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH

Filip Surma


CEL GŁÓWNY

OSIĄGNIĘCIE KORZYSTNEGO WYNIKU SPORTOWEGO

CELE SZCZEGÓŁOWE

‣  budowanie świadomości zawodników, drużyny, kadry szkoleniowej

‣  ocena sprawności działania ruchowego poszczególnych zawodników, formacji

i całego zespołu

‣  programowanie struktury obciążeń treningowych w procesie szkoleniowym

‣  optymalizacja działań techniczno-taktycznych

‣  poszukiwanie, odkrywanie i wyznaczanie nowych trendów i modeli gry

‣  ocena przydatności zawodnika/trenera (skauting)

 

Współczesne metody i formy analizy gry w piłce nożnej z uwzględnieniem różnych poziomów rozgrywek.

ANALIZA GRY – DEFINICJA

zbieranie, przetwarzanie i selekcja informacji (minimalizowanie liczby niewiadomych) pochodzących z rywalizacji sportowej, której głównym
celem jest sformułowanie wniosków ukierunkowanych na osiągnięciu korzystnego wyniku sportowego.

 

METODY ANALIZY GRY W PIŁCE NOŻNEJ

I. ILOŚCIOWA

metoda, w której określa się parametry liczbowe charakteryzujące badane zjawisko lub obiekt badań. Odpowiada na pytanie : ILE?
a) statystyczna
b) kinematyczna

II. JAKOŚCIOWA

metoda polegająca na pokazaniu i zrozumieniu konkretnych zachowań
i właściwości badanego zjawiska lub obiektu badań. Odpowiada na pytanie: JAK? DLACZEGO? PO CO? W JAKIM CELU?

III. KOMPLEKSOWA

SZUKANIE CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH ZESPOŁU

‣  Zmiana ustawienia w fazie ofensywnej i defensywnej ( z jakiego na jakie?)

‣  Charakterystyka podań (krótkie, długie, po ziemi, górne)

‣  Wyróżniający się zawodnicy (drybling, odbiory)

‣  Przenoszenie ciężaru gry na szerokości boiska (przez kogo, w jaki sposób?)

‣  Włączanie się bocznych obrońców (kiedy, na jaką "wysokość" gry?)

‣  Gra na zebranie tzw. drugiej piłki

‣  Podania prostopadłe

‣  Gra na „trzeciego” (tzw. drugie tempo)

‣  Gra na „ścianę” - rola zawodnika nr „9”

‣  Asekuracja zawodników ( np. czy bocznego obrońcę asekuruje środkowy obrońca czy

defensywny pomocnik?)

 

Opracował: Stanisław Szpyrka

Formularz kontaktowy