„Jeżeli będziemy robić to, co wczoraj – będziemy przegrywać, Jeżeli będziemy robić to, co robią inni – będziemy rywalizować. Jeżeli dodamy do tego własną inicjatywę – będziemy zwyciężać” – Zbigniew Czajkowski

Rozwój piłki nożnej w Polsce z roku na rok jest coraz bardziej zauważalny. Świadomość procesu szkoleniowego wśród dzieci i młodzieży coraz częściej jest oparta o trafne i rzetelne źródła, wykorzystywana w pracy z młodymi adeptami piłki nożnej bez ciążącej presji wyniku. Rosnący poziom piłkarski jest spowodowany, poprzez dostępną i obszerną wiedzę praktyczną i teoretyczną. Niemniej jednak kluczowe jest dostosowanie filozofii pracy bezpośrednio dla swojej akademii piłkarskiej.

Uwzględniając istotne aspekty pod kątem środowiska, infrastruktury, lokalizacji, potencjału oraz zasobów finansowych. Mając na uwadze fakt, iż nie ma jednej ukierunkowanej drogi, systemu szkolenia do wyszkolenia najlepszych piłkarzy. Zarówno 4+3 jak i 5+2 daje nam wynik 7, dlatego też strategia jaką wybierzemy jest jedną z możliwości do osiągnięcia celu. Droga jaką się kierujemy jest procesem, który jest spójny, ukierunkowany na indywidualizację w małych grach, co stanowi jeden z fundamentów procesu szkolenia. Często możemy zaobserwować podczas wielkich meczów, że właśnie pojedynki 1 na 1 bardzo często stanowią o końcowym rezultacie. Już od najmłodszych zawodników rozpoczynamy realizację gier 1×1, stosując podstawowe elementy startów, zatrzymań, zmian kierunków, zwodów oraz dryblingów z piłką.Wszystko po to, aby już od podstaw wyposażyć zawodników w narzędzia niezbędne do realizacji kolejnych konceptów gry w dalszych etapach nauczania. Pod każdym względem głównych stymulatorów gra 1 x 1 wpływa znacząco na poprawę umiejętności zawodnika. W działaniach technicznych poprawa kontrole i czucie piłki, rozwija spektrum założeń techniki fundamentalnej. W działaniach taktycznych znacząco wpływa na tworzenie przewag w danych sektorach oraz w fazach przejściowych i szybkości reagowania. Dodatkowo wzbogaca zawodnika o zrozumienie podejmowania pojedynków 1×1 w zależności od sektora, miejsca w którym się znajduję oraz wynikającej z nich decyzji. W działaniach motorycznych wpływa na szybkość rekacji oraz działania z piłką. Poprawa rozwój koordynacji, zwinności oraz gry ciałem. W działaniach mentalnych zdecydowania wpływa na rozwój pewności siebie, odpowiedzialności i koncentracji uwagi.